Belangrijke mededeling

Beste Leden,

Na vele jaren live te zijn met Friendweb hebben we de balans opgemaakt.
Helaas hebben we moeten concluderen dat het gebruik van Friendweb niet optimaal benut wordt en dat het ledental ondanks vele promotieacties en reclamecampagnes onder de 1000 gebruikers blijft steken.

Dat is ook de voornaamste reden dat we per 1 juni met Friendweb gaan stoppen.

Bedankt voor het samen proberen om dit succesvol te maken en tot ziens!Friendweb Team.